MORE NEWS ON STOAF.SE

Att investera i startups och marknadsentréventures innebär ett betydande risktagande. Bedömning av risknivå och om potentialen på uppsidan kan kompensera risken kräver en betydande kompetens, erfarenhet och intuition.

Det kan vara svårt för en enskild affärsängel som vill investera medan ett venture har låg värdering. Stockholms Affärsänglar bygger därför sitt affärskoncept på att erbjuda alla sina delägare fördelen av – ett betydande inflöde av objekt, ett kvalificerat urval via delägarnas tunga kompetens på och långa erfarenhet av early stage-investeringar samt en stor erfarenhet av att från ägarperspektivet sköta sina investeringar. STOAF är ett kvalificerat, affärsängeldrivet venturefinansieringsbolag och vi erbjuder delägarna att vid sidan av Stoaf medinvestera i våra ventures. Om inte annat så sprider du riskerna lite vidare tillsammans med STOAF via fondens gruppsyndikeringar.

RUBRIK PÅ NYHETEN

ÄNGELINVESTERINGAR ÄR DET RISKFYLLT? Att investera i startups och marknadsentréventures innebär ett betydande risktagande. Bedömning av risknivå och om potentialen på uppsidan kan kompensera risken kräver en betydande kompetens, erfarenhet och intuition. Det [...]

NEWS DEMO

NEWS DEMO STOAF offers continued learning to all new and old Partners via education, training, examination and open seminars. Two knowledge areas are focussed. One, called Best Practice Venture Capital (BPVC) methods is [...]

NEWS DEMO

NEWS DEMO STOAF offers continued learning to all new and old Partners via education, training, examination and open seminars. Two knowledge areas are focussed. One, called Best Practice Venture Capital (BPVC) methods is [...]

MORE NEWS ON STOAF.SE

Att investera i startups och marknadsentréventures innebär ett betydande risktagande. Bedömning av risknivå och om potentialen på uppsidan kan kompensera risken kräver en betydande kompetens, erfarenhet och intuition.